Logo
10 mars, 2020

Toarullen avslöjar din personlighet

Visa din toarulle, så ska jag berätta vem du är!

Personligheten avslöjas nämligen av hur du sätter dit toalettrullen enligt ny forskning.

Antingen hänger du den lösa delen in mot väggen (bakom rullen), eller med den lösa delen ut mot toalettbesökaren. Gilda Carle funderade om det fanns skillnader i personligheten beroende på hur man hänger toarullen. Det blev en forskningsstudie med ett stokastiskt urval på 2000 personer i varierande åldrar som besvarade frågan ”hur hänger du din toalettrulle?”. Följdfrågorna handlade om personernas personligheter och typ av jobb.

Forskningen visade att de som lösa delen med änden inåt mot väggen var mer beskedliga, flexibla och mer empatiska.

Hängde man lösa delen utåt var hen oftare dominant och självsäker. Dessa var ofta i ledande befattning och van med att bestämma. Jo, om ”utåthängaren” såg en inåthängd toalettrulle, så hängde hen oftast om den. Så det blev ”rätt”.

Hur hänger du?

Toalettrulleshängning med dominant karaktärsdrag

Läs även om toalettpapprets historia och det avslöjande sättet att använda toalettpappret. Är du en vikare eller skrynklare?

 

Certifikat

di