Logo
3 juni, 2019

Vardagsfrid förvärvar Ett Rent Sinne AB

Vardagsfrid förvärvar Ett Rent Sinne AB (ERSAB), dess kunder och medarbetare från 3 juni 2019. ERSAB försattes i konkurs 13 maj 2019 och inkråmet köptes av Vardagsfrid den 28 maj. ERSAB har bedrivit hem- och företagsstädning med verksamhet på flera orter i Sverige i ca 10 år. Det förvärvade bolaget omsatte 5,7 msek föregående år och har fina rekommendationer om sina medarbetare på t.ex RECO.se.

Vardagsfrid välkomnar sina nya kollegor och kunder och ser fram emot vår gemensamma resa.

Vardagsfrid bedriver hem- och företagsstädning med rent samvete. Med specialistteam inom respektive område koncentrerar sig kollegorna på att förbättra sin rutin som affärsområdet jobbar med. Vardagsfrids städning är rekommenderad på RECO där våra kunder berättar hur vi arbetar.

Kontorsstädning är ett separat affärsområde med kampanjsida kontorsfrid.se. Företagsstädningen levererar bekymmersfrihet till kontorsmiljöer. Vår städteknik är Svanenmärkt och har en utpräglad CSR profil för integration.

Certifikat

di